Genanvendt plast

Alle Simple Goods’ PET flasker er fremstillet af 100 % PCR (genbrugt plastik)

Vores emballage koncept er udviklet med en strategi om at reducere brugen af ny-produceret plast (fremstillet af olie og gas), reducere unødvendig transport af vand samt opfordre til både at affaldssortere og genbruge plastic flasker.

Alle Simple Goods’ PET flasker er fremstillet af 100 % PCR (genbrugt plastik). PCR har et cirka 70 % lavere CO2 aftryk end hvis vi anvender ny-produceret plastik.

Alle Simple Goods’ HDPE flasker er fremstillet ad 100 % Bio Polymer (bio plastic). Bio polymer er produceret af CO2 neutrale kilder til organisk biomasse såsom sukkerrør, halm og korn. Til forskel fra olie er biomasse en vedvarende ressource.

Vores unikke Simple Goods genopfyldnings system sikrer at vores spray flasker kan genanvendes igen og igen ligesom det også sikrer, at vi reducerer unødvendig transport af vand.

Vores rejse ind i plastikkens verden.
Vi havde på ingen måde forestillet os hvor vanskeligt det ville blive at finde den rette emballage til vores produkter. Vi vidste, at vi ville vælge en så miljøvenlig løsning som overhovedet muligt og så vidt som overhovedet muligt undgå brug af ny-produceret plast.

Eftersom glas i højere grad end andre materialer afleveres til genbrug og dermed har en meget høj genanvendelses procent, overvejede vi over en længere periode at benytte glas til vores emballager. Men eftersom glas vejer forholdsvis meget og eftersom glas også er et skrøbeligt materiale oplevede vi ikke, at det er den bedste løsning til rengøringsprodukter.

Vi overvejede at arbejde med genanvendeligt PET plast eftersom dette gav os flere muligheder i forhold til design af flasken, lavere kvantiteter og bedre priser. Men hvorfor ny-producere plast og bidrage til det globale, eskalerende plast affalds problem? Vi gik i gang med at undersøge endnu dybere og gennem vedholdende arbejde og assistance fra dygtige leverandører og andre personer med viden omkring plast fandt vi omsider den rigtige løsning til vores flasker – nemlig 100 % genanvendt PCR og 100 % bioplast.

Vi har ligeledes arbejdet meget med alternative løsninger til de plasttyper der anvendes til sprayer, pumper og låg. Indtil nu er udviklingen af disse produkter ikke langt nok fremme. Tolerancerne er for store, hvilket i praksis betyder, at der er en risiko for, at flaskerne lækker. Vi følger imidlertid nøje med i udviklingen og opdaterer disse med det samme der findes en endnu mere funktionel og bæredygtig løsning.

Hvordan sorterer du dit plast affald?
Plastik bliver ofte fremhævet som noget der ikke er godt. Faktum er dog, at plast i mange tilfælde er en rigtig god emballageløsning. Hvis vi alle sørger for at sortere vores affald, kan plastik i mange tilfælde være det bedste bæredygtige alternativ.

At sortere affald og genanvende plastik er vigtigt og den eneste måde af omdanne de tomme flasker til ny energi, ny emballage eller andre produkter. Vores PCR plast, bioplast, sprayers, pumper og låg er alle genanvendelige og kan lægges i din plast container.

Vi håber rigtig meget, at du vil bidrage til vores strategi og være ekstra opmærksom på at genanvende vores Simple Goods spray flasker og sørge for at sortere de flasker du smider ud.

Vores fremtidige emballager
Vi er ikke perfekte og vi stræber altid efter at blive endnu bedre. Så hvis du har kendskab til endnu bedre alternativer til vores valg, så vil vi elske at høre fra dig.

Hvis du gerne vil høre endnu mere om vores rejse i emballage og de erfaringer vi har gjort os, så er du meget velkommen til at kontakte os.